Ökad förädling på gården och en ökad försäljning direkt till konsument
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Det svenska jordbruket lider av dålig lönsamhet och många konsumenter har ingen relation till den mat de äter. Därför uppmuntrar Småbrukarna olika initiativ och koncept som hjälper småskaliga matproducenter och engagerade konsumenter att handla utan mellanled som fördyrar för båda parter.
    Småbrukarna stöttar också lantbrukare och andra som bor på landsbygden att få förädla olika råvaror utan ett allt för svåranpassat regelverk.
 
    Det ska vara enkelt för matproducenten att skapa en relation med konsumenten och sälja sina råvaror och förädlade livsmedel.
    Den direkta kontakten innebär också att det inte behövs några kostsamma märkningar för att visa att maten är bra producerad. Konsumenten får en relation till matproducenten och kan själv se att allt är bra.