Gåsbäcken - byggde bäddläggare av skrot
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
År 2000 började Peter Sundell experimentera med olika odlingsmetoder på sin lilla gård Gåsbäcken utanför Norrköping. Han ville odla utan gifter och kemikalier. Lösningen blev en maskin som skapar lättskötta odlingsbäddar.

Peter förstod snabbt att det var ogräset som skulle bli det största problemet. Ogräsrensning tar tid, och eftersom han då arbetade heltid på Toyota fanns inte mycket tid över. Lösningen blev en maskin som skapar lättskötta odlingsbäddar Den ursprungliga tanken var att odla jordgubbar. Han hade sett jordgubbar odlas på låga plastlister, och tänkte att den metoden borde lösa ogräsproblemet. Med hjälp av sonen Christoffer provade Peter att för hand göra olika varianter av upphöjda bäddar, som sedan täcktes med plast. Det första bevattningssystemet var vanliga trädgårdsslangar som de borrade massor av hål i och lade på listen.
    Ganska snart tröttnade de på det tunga handarbetet. Peter började bygga den första bäddläggaren och plastläggaren. I början var det alltså två maskiner. Bäddläggaren var en modifierad potatiskup ihopbyggd med en liten ställbar vält. Den hade också en anordning för att lägga ut droppslang för bevattning. Plastläggaren skulle fästa plasten lagom djupt på listens sidor. Plasten ska vara lite sträckt över listen, och den måste sitta stadigt men ändå vara lätt att ta bort. Efter en hel del svetsande och ändrande hade han två maskiner som tillsammans gjorde bra bädda
    Eftersom jordgubbar inte ger så mycket skörd första året, ville Peter testa att odla några ettåriga grödor på listerna. Försöken med lök föll väldigt bra ut. Han satte sättlök igenom plasten - mycket tätare än någon kunde tro att lök kunde växa. Företaget Gåsbäckens odlingar var fött.Under några år odlades stora mängder salladslök och knipplök på arrenderad mark (cirka tre hektar) för att verkligen testa systemet. Efter några år visade det sig att jordgubbarna växte alldeles utmärkt på plastlisterna. Även gurka, zucchini och bönor trivdes utmärkt med den varmare jorden under plasten.För att spara tid byggde Peter sedan ihop de två maskinerna till en. Då hade han också kommit på att droppslangen skulle myllas ner cirka fem centimeter för bästa resultat.
    Den färdiga maskinen gör nu låga, helt plana och lagom packade bäddar som täcks av svart plast - och har en nermyllad bevattnings ”tejp” i mitten. Allt i en enda körning. Det finns stora fördelar med det här odlingssystemet, men även vissa nackdelar. För mig skulle det inte fungera att odla på något annat sätt Jag skulle aldrig klara av ogräset utan mina plastlister säger Peter. Förutsättningarna för att hans maskin ska fungera bra är att man har lätta jordarter, att jorden är väl bearbetad (helst fräst) och att det inte är för stora stenar på åkern. Mögelproblem på lök och jordgubbar är ovanliga, eftersom grödan snabbt torkar upp på listerna. Droppbevattningen måste skötas noga, bäddarna får aldrig torka ur helt. Gåsbäckens odlingar är nu ett välkänt företag i Norrköping, och vissa kunder åker ända från Stockholm för att köpa deras ekologiska grönsaker.