Ett bättre regelverk som även är anpassat till småskaliga verksamheter
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Idag importerar Sverige cirka 50% av allt livsmedel. Det gör oss väldigt sårbara. Småbrukarna verkar för att skapa förutsättningar för ökad självförsörjningsgrad lokalt såväl som nationellt. För att underlätta för de mindre jordbruken vill vi se förenklade regler och minskad byråkrati.
    Tillsynsavgifter för småföretag inom livsmedelssektorn bör slopas och den nedre arealbidragsgränsen för jordbruk bör tas bort.
    Vi vill att det ska vara tillåtet att sälja opastöriserad mjölk till de som vill köpa utan några begränsningar.
    Småbrukarna vill se ett regelverk kring hemslakt som närmar sig reglerna för viltkött för att gynna den småskaliga djurhållningen.
    För att öka möjligheten för småskalig förädling vill vi att det ska bli tillåtet med gårdsförsäljning av jästa alkoholhaltiga drycker som öl, cider och vin.