Småskalighet ökar möjligheten att lösa framtidens utmaningar
Förbundet Sveriges Småbrukare
Förbundet Sveriges Småbrukare bildades 1984 i protest mot utvecklingen av industri och kemikaliejordbruket och den medvetna utslagningen av småjordbruken. Förbundet är i dag en riksorganisation med medlemmar från hela landet med 15 länsvisa lokalavdelningar. Föreningen verkar för ett hållbart jordbruk och skogsbruk med tillhörande förädling i hela landet.
 
Förbundet Sveriges Småbrukare är:
  • optinionsbildande
  • rådgivande
  • inspirerande
  • kunskapshöjande