Småbrukaren - Tidskrift för småbrukare, mathantaverkare och konsumenter
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Vi ger ut tidningen Småbrukaren en tidskrift för småbrukare, mat-
hantverkare och konsumenter.

Småbrukaren skildrar de möjligheter och utmaningar som dagens
och framtidens små jordbruk står inför.

Tidningen är på 32 sidor och i färg. Den kommer ut en gång per
kvartal.