Ett framtidssäkrat jordbruk
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Småbruk och koloniträdgårdar står för 70 procent av världens matförsörjning, men förfogar endast över 25 procent av den totala odlingsmarken. I genomsnitt är världens småbruk endast cirka 2 hektar stora.
    Mycket talar för att, den för Sverige tillgängliga, importoljan kommer att ha sinat till runt år 2030. Enligt JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, så är det nöt, får och grönsaker som vårt jordbruk kan öka med om de fossila insatsvarorna minskar.
 
Därför arbetar Småbrukarna för olika former av alternativ energi försörjning och för ett mer resurseffektivt jordbruk som bättre utnyttjar fotosyntesen som energikälla.
    Ett småbruk är ofta väldigt effektivt och producerar mycket mat på liten yta. Dock med mer mänsklig arbetskraft än ett storjordbruk. Därför uppmuntrar vi en återbefolkning av landsbygden med ökad livskvalitet.