Ett mer kretsloppsanpassat jordbruk utan GMO
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Vi arbetar för ett jordbruk och en livsmedelsproduktion fri från tillsatser av onödiga kemikalier och med respekt för miljö och människors hälsa.
    GMO, genmanipulerade organismer, är inte resultatet av traditionell växtförädling. Det handlar om något helt nytt där man korsar barriärer som alltid funnits mellan olika arter. Småbrukarna tar kraftigt ställning mot GMO, dels för att själva teknik kan har oanade konsekvenser och dels för att multinationella företag tar patent på och därmed makt över vår utsäde.
    En livskraftig matjord är en förutsättning för ett bra odlingsresultat. Därför vill vi sträva efter ett mer kretsloppsanpassat jordbruk där gårdarna har både djur och odling i högre grad.
   Vi verkar för ett skogsbruk som ger en naturlig föryngring av skogen. Med hyggesfritt skogsbruk så utsätts skogens biologiska mångfalld aldrig för den stora negativa påverkan som ett kalhygge medför.